Vol 2

Minh họa

2023-03-16

28

Tôi và Mai quyết định giữ mối quan hệ của hai đứa là [bạn Rema] kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, và tôi phải chọn một trong hai trước khi tốt nghiệp. Lẽ nào tôi đã quen với cuộc sống cao trung đầy lấp lánh này rồi...? Và khi tôi chợt nghĩ vậy thì...

"Này, Amaori, hẹn hò với tôi đi."

Mỹ nữ mang mái tóc đen nhánh, Koto Satsuki-san đột nhiên tỏ tình tôi!?

Nhưng đương nhiên là cổ có động cơ thầm kín khi làm vậy rồi.

Cô muốn lợi dụng tôi để trả thù Mai. Vướng vào kế hoạch của Satsuki-san, chúng tôi đã hẹn hò sau giờ học, qua đêm tại nhà cô, và thậm chí còn hôn nhau nữa!?

Mắc kẹt giữa hai đại mỹ nhân của cao trung Ashigaya, tôi lại đến giới hạn của mình rồi!

----------

2%2B-%2BgZpaCxT.jpg

1%2B-%2BwG7A7yi.jpg

5%2B-%2BW0nMPu7.jpg

4%2B-%2B5hWoIaz.jpg

3%2B-%2BcaO4h2l.jpg

6%2B-%2B1FFF4Ih.jpg

7%2B-%2BsiEI5CG.jpg

8%2B-%2BsNxtuI1.jpg

9%2B-%2BzXotgS1.jpg

10%2B-%2BUSHl97J.jpg

11%2B-%2BTacGPma.jpg

12%2B-%2BOgcg2GH.jpg

13%2B-%2B4QQl0pI.jpg

14%2B-%2BbCv1aEa.jpg

15%2B-%2BgO2SKry.jpg

16%2B-%2ByErHksd.jpg

17%2B-%2BC5W7x0u.jpg

18%2B-%2B35ZGBfo.jpg

19%2B-%2BsZcA13L.jpg

20%2B-%2BQUWvM7a.jpg

21%2B-%2BrNE5HVi.jpg

22%2B-%2BUBV4M89.jpg

23%2B-%2B63mHTBG.jpg

24%2B-%2BvIMtR09.jpg

25%2B-%2BTnqH098.jpg

-OoO-

Tham gia BNO Discord tại BNO Discord

Theo dõi BNO Fanpage tại fb.me/Hotavn.english