Quyển 01

Nhìn lén chương 25 + thông báo

2023-05-22

21

Helu các đọc giả thân yêu đã theo dõi trong hai tuần qua, mik sẽ chạy qua Thiên Sơ Các để có đồng hương chạy dl chung nên để đọc ch 25 hãy qua Thiên Sơ Các và chờ tuần sau nhé, hoặc bạn có thể nhờ đồng hương mình ra thêm chương vào tuần này, hẹn gặp lại các bn.

Nhìn lén ch25: Từng Người Một(4)

“Ta cai trị vùng đất này.”

Ruel nói với Hội trưởng như thể việc làm lãnh chúa chỉ là chuyện nhỏ.

“Đã quá nhiều nơi bị mục rữa ở Setiria và Trung Tâm Ủy Thác không nằm ngoài chúng, nên không phải chỗ nào bị hư thì cần phải loại bỏ sao?”

Nghe từng từ phạm thượng mà Ruel bình tĩnh nói ra, Hội trưởng cười.

“Là tôi đã quá thất lễ rồi, giới thiệu lại. Tôi tên [      ], là Hội trưởng Hội Phong Ban, rất hân hạnh được hợp tác với ngài.”

*******

“Thứ ba, đừng bao giờ nhằm vào Setiria."

******

“Tôi sẽ chờ.”

Thấy Cassion cúi đầu, cô híp mắt lại nhìn.

‘Cô ta khao khát Cassion, dù cô ta chẳng biết gì về y.’

*****

“Và năm, nguyện thề trung thành với ta.”

****

“Đáng lẽ cô không nên khao khát y.”

***

"Cút Đi!"

**

“Tuy nhiên, hãy nhớ hành động mạn phép của ngươi, vì nợ ngươi, sẽ sớm có ngày ngươi Phải - Trả - Tất.

*

P/S: Tất cả khúc trên đều không đầy đủ và sai thứ tự.

Mời các bạn đón chờ 'Tôi Xuyên Vào Người Một Tên Quý Tộc Ốm Yếu' tại Thiên Sơ Các nha.

Link đọc ch1-24 sẽ nằm trong phần chú thích và bình luận.