Tập 17: Đường về nhà xa thật xa

Minh họa màu

2024-03-31

31

“Hế lu! Xin lỗi vì đã làm phiền! Hãy cứ gọi mình là Ran!”

Một đôi cánh khổng lồ dang ra, tạo nên luồng gió lớn xua tan đi mây mù!

Khoan, đó là—

“Một con rồng?!”

Cậu ấy đã nói đúng… Đó là một con rồng đen tuyền! Tôi đã từng thấy rất nhiều rồng rồi, và con rồng này chắc chắn phải được xếp vào cỡ bự.

[note57183]

Ghi chú

[Lên trên]
L-L-Lễ đường?!
L-L-Lễ đường?!