Vol 1.1 - Hãy chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến thám hiểm nào!

Chương 0: Về thế giới Odoguz.

2024-03-31

21

Tên thế giới này là Odoguz. Vì skill là thứ quyết định công việc, nên kỹ năng là thứ có quyền lực tối cao. Có 90% dân số ở thế giới này có 2 loại kỹ năng và kỹ năng có 2 sao.

Theo lời chỉ dẫn của Nhà thờ, kỹ năng là món quà được ban tặng bởi Chúa. Những tồn tại được Chúa yêu thương, có thể nắm giữ tối đa 5 kỹ năng thuộc về Nhà thờ, sức mạnh của kỹ năng được biểu thị bởi số sao, vô sao có nghĩa là sự tồn tại đó đã bị vứt bỏ. Một đứa trẻ vô sao là một điều cấm kỵ, vậy nên thế giới này không cần thứ như thế.

Về hiện kim.

Thẻ vàng 10 radal.

Đồng vàng 1radal (=10 gidal).

Thẻ bạc 5 gidal.

Đồng bạc 1 gidal (=1000 dal).

Thẻ đồng 100 dal.

Đồng  10 dal.

Mảnh đồng 1 dal.

Những ngôi làng và thị trấn nhân vật chính đi qua.

Từ ngôi làng được sinh ra

Làng Latomi → Làng Latov → Làng Latone → Làng Latoto → Làng Latom → Làng Latos → Làng Latome